Zorg en hulp aan huis

Zorg en hulp aan huis

De gemeente kan via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) hulp bieden om langer thuis te kunnen blijven wonen. Deze hulp kan bestaan uit dagbesteding, huishoudelijke thuiszorg, woningaanpassingen en(taxi)vervoer. De mogelijkheden voor deze hulp worden door een wijkcoach of een consulent van de gemeente Gooise Meren vastgesteld in een keukentafelgesprek. Meer over het keukentafelgesprek vindt u op de website van Mantelzorg.

U kunt de thuishulp aanvragen bij het gemeentelijke WMO-loket. Voor onafhankelijke (gratis) adviezen en ondersteuning over zelfstandig (blijven) wonen en aanpassing in huis kunt u ook terecht bij MEE.

Vanuit de WLZ (Zorgverzekeringswet) kunnen senioren verpleegkundige zorg en thuiszorg krijgen. Ook persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het douchen, kan – onder voorwaarden – vanuit het basispakket vergoed worden. Een wijkverpleegkundige stelt in dat geval stelt vast welke zorg nodig is, waarna samen met de cliënt een zorgplan wordt opgesteld. Bij Vivium vindt u nadere informatie en hulp bij het verkrijgen van deze zorg,

Thuishulp

Vrijwillige thuishulp aan huis wordt geleverd door vrijwilligers. Senioren kunnen een beroep op deze vorm van hulp doen als ze niet kunnen terugvallen op vrienden of familie, of als andere hulp voor hen niet haalbaar of betaalbaar is. Organisaties als VIVIUM en Versa Welzijn kunnen ouderen in contact brengen met vrijwilligers die iets voor een ander willen doen. Dit varieert van af en toe een hand- en spandienst tot bijvoorbeeld een wekelijks bezoek. Een lidmaatschap van Vivium biedt informatie over tips, adressen, activiteiten en kortingen.

Wie niet voor Versa vrijwillige thuishulp in aanmerking komt, kan hulp verkrijgen van organisaties die tegen betaling hulp bieden, bijvoorbeeld meegaan naar het ziekenhuis of samen boodschappen doen. Ook hierover heeft Versa Welzijn informatie.

Mantelzorg

In veel gevallen verlenen familie, vrienden of buren mantelzorg, als vrijwillige en onbetaalde aanvulling op de gebruikelijke zorg. Mantelzorg kan een langdurige en zware taak zijn.

Versa Welzijn geeft informatie over mantelzorg, organiseert cursussen, trainingen, informatiebijeenkomsten en gespreksgroepen voor mantelzorgers, biedt emotionele en praktische ondersteuning en zorgt voor respijtzorg (overname van zorg) en ontspanning.

Als er sprake is van lichamelijke of geestelijke beperkingen is er vaak ondersteuning nodig. Daarbij valt te denken aan hulp van familie of kennissen, steun uit de buurtgemeenschap en thuishulp. Voor hulp aan huis kun u terecht bij Versa Welzijn en bij Saar aan Huis.

Om de organisaties te bezoeken; klikt u op de link en gaat u naar de website