VEILIGHEIDSDAG
Het team openbare orde en veiligheid van de gemeente Gooise Meren organiseert op zaterdag 11 mei van 11:00 tot 16:00 de veiligheidsdag op het parkeerterrein van het gemeentehuis in Bussum.
Veiligheidsdag
SENIORENMARKT GOOISE MEREN 2023
De seniorenmarkt van 30 september in het gemeentehuis van Gooise Meren trok veel belangstelling.
seniorenmarkt 2023
HANDIGE LINKS
Per thema vind u alle handige links naar organisaties makkelijk op één pagina.
LINKS EN MEDIA
THUISGEKOOKT
Stichting Thuisgekookt regelt maaltijden aan huis voor iedereen niet meer in staat is om iedere dag zelf te koken. Bijvoorbeeld omdat je chronisch ziek bent, een beperking hebt en je eenzaam voelt.
THUISGEKOOKT
Vorige slide
Volgende slide

Oog voor de belangen van ouderen

Door de vergijzing nemen ouderen een steeds belangrijker plaats in onze samenleving in. De Seniorenraad Gooise Meren komt op voor de belangen van de senioren en ouderen in de gemeente. De Seniorenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het ouderenbeleid aan de gemeente Gooise Meren en aan organisaties binnen het Sociaal Domein. De Seniorenraad is medeorganisator van de jaarlijkse Seniorenmarkt.

Vitaal ouder worden

Vitaal ouder worden vraagt om aandacht voor gezondheid, financiële zekerheid, zingeving en zelfredzaamheid. Het is daarbij van belang ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren en participeren in de samenleving. Het bevorderen van zelfredzaamheid is daarom een belangrijk doel van het ouderenbeleid binnen de gemeente Gooise Meren. Daarbij spelen vragen zoals: wat is er nodig om langer thuis te kunnen blijven wonen, hoe kunnen wonen en zorg samengaan, op welke wijze is financiële zekerheid te bereiken en hoe kan de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren via positieve gezondheid worden verbeterd. Antwoorden op deze en andere vragen worden gegeven op de seniorenmarkt op 30 september.

Doe mee in de samenleving

Senioren kunnen tot op hoge leeftijd als vrijwilliger of als mantelzorger actief meedoen in de samenleving. Dit heeft een positieve invloed op de gezondheid en draagt bij aan de kwaliteit van het leven. Het kan daarbij ook een bijdrage leveren aan het oplossen van de groeiende tekorten in de zorg en hulpverlening. Op de seniorenmarkt wordt hieraan de nodige aandacht besteed.

Uitdagingen

De ingrijpende veranderingen in de samenleving betekenen uitdagingen voor ouderen. Een aantal daarvan wordt in deze brochure belicht.